Õpiamps: Õpetaja eri kultuuride vahel. Lõks? Väljakutse? Võimalus?